'Hổ Syria' đánh phá ác liệt căn cứ địa của các nhóm khủng bố ở Idlib

'Hổ Syria' đánh phá ác liệt căn cứ địa của các nhóm khủng bố ở Idlib

Chiến sự Syria: SAA và Không quân Nga 'chia lửa' trên các mặt trận

Chiến sự Syria: SAA và Không quân Nga 'chia lửa' trên các mặt trận

Quân đội Syria ồ ạt tấn công vào Đông Idlib sau 24 giờ tạm ngừng

Quân đội Syria ồ ạt tấn công vào Đông Idlib sau 24 giờ tạm ngừng

Bất chấp Mỹ, Thổ, Syria ồ ạt dội lửa vào cứ điểm khủng bố ở Idlib

Bất chấp Mỹ, Thổ, Syria ồ ạt dội lửa vào cứ điểm khủng bố ở Idlib

Quân đội Syria ồ ạt tấn công Idlib giữa lúc căng thẳng

Quân đội Syria ồ ạt tấn công Idlib giữa lúc căng thẳng

Quân đội Syria giáng đòn tấn công Đông Idlib sau 24 giờ ngừng bắn

Quân đội Syria giáng đòn tấn công Đông Idlib sau 24 giờ ngừng bắn

SAA tấn công mạnh mẽ đông Idlib sau 24 giờ tạm ngưng tiếng súng

SAA tấn công mạnh mẽ đông Idlib sau 24 giờ tạm ngưng tiếng súng

Không quân Nga ngừng tấn công Idlib, chuyển mục tiêu sang Đông Syria

Không quân Nga ngừng tấn công Idlib, chuyển mục tiêu sang Đông Syria