Nhật Bản sẽ phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản sẽ phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản công bố tiền giấy mới in bằng công nghệ 3D

Nhật Bản công bố tiền giấy mới in bằng công nghệ 3D

Nhật Bản chuẩn bị phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản chuẩn bị phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật đưa 'Sóng lừng' lên tiền giấy mới sắp phát hành để chống làm giả

Nhật đưa 'Sóng lừng' lên tiền giấy mới sắp phát hành để chống làm giả

Nhật công bố tiền giấy mới in 3D

Nhật công bố tiền giấy mới in 3D

Nhật Bản thiết kế lại tiền giấy để mừng thời đại mới

Nhật Bản thiết kế lại tiền giấy để mừng thời đại mới

Nhật Bản chuẩn bị phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản chuẩn bị phát hành tiền giấy mẫu mới

Nhật Bản tung 3 tờ tiền mới tôn vinh các nhân vật nổi tiếng

Nhật Bản tung 3 tờ tiền mới tôn vinh các nhân vật nổi tiếng

Nhật Bản tung 3 loại tiền mới chống làm giả

Nhật Bản tung 3 loại tiền mới chống làm giả

Nhật Bản công bố kế hoạch phát hành thiết kế đồng tiền mới

Nhật Bản công bố kế hoạch phát hành thiết kế đồng tiền mới