Đặc sắc gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Ukraine 2018

Đặc sắc gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Ukraine 2018

Ngày 14/12, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Ukraine 2018 diễn ra tại trung tâm triển lãm quốc tế EXHIBITOR ở thủ...