Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm 2018

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm 2018

Hơn 380 doanh nghiệp tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

Hơn 380 doanh nghiệp tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

Hơn 300 doanh nghiệp tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

500 gian hàng tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

500 gian hàng tham gia VietnamPrintPackFoodtech 2018

TPHCM: Khai mạc triển lãm chuyên ngành đóng gói, bao bì, in ấn

TPHCM: Khai mạc triển lãm chuyên ngành đóng gói, bao bì, in ấn

Nhiều công nghệ hàng đầu trong ngành in ấn quy tụ tại VietnamPrintPackFoodtech 2018

Nhiều công nghệ hàng đầu trong ngành in ấn quy tụ tại VietnamPrintPackFoodtech 2018

Khai mạc Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Khai mạc Triển lãm quốc tế về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Ngành công nghiệp đóng gói bao bì Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư

Ngành công nghiệp đóng gói bao bì Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư

Ngành công nghiệp đóng gói bao bì Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư

Ngành công nghiệp đóng gói bao bì Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư

Triển lãm quốc tế chuyên ngành đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Triển lãm quốc tế chuyên ngành đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về đóng gói bao bì, in ấn và chế biến thực phẩm

Hàng loạt công nghệ in 3D tiên tiến sắp được phô diễn tại Việt Nam

Hàng loạt công nghệ in 3D tiên tiến sắp được phô diễn tại Việt Nam