Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Nhân dịp 65 năm báo Tiền Phong ra số đầu (16/11/1953-16/11/2018), báo Tiền Phong đã vinh dự được nhận thư...