Kỹ thuật hiện đại có thể điều trị khỏi ung thư vú

Kỹ thuật hiện đại có thể điều trị khỏi ung thư vú

2 kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú

2 kỹ thuật mới ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú

Kỹ thuật mới hút chân không loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư vú

Kỹ thuật mới hút chân không loại bỏ hoàn toàn tổn thương ung thư vú

Công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Bệnh viện Bạch Mai triển khai công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Bệnh viện Bạch Mai triển khai công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Bạch Mai triển khai công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Bạch Mai triển khai công nghệ mới hút u vú không cần phẫu thuật

Bạch Mai triển khai hút chân không loại bỏ u vú không cần phẫu thuật

Bạch Mai triển khai hút chân không loại bỏ u vú không cần phẫu thuật

Ung thư vú: Tầm soát sớm, tầm soát thường xuyên

Ung thư vú: Tầm soát sớm, tầm soát thường xuyên