Hoành tráng hàng chục tàu chiến Mỹ-Hàn tập trận Đại bàng non

Hoành tráng hàng chục tàu chiến Mỹ-Hàn tập trận Đại bàng non

Hàng chục tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc đang dàn trận trên biển Hoàng Hải trong cuộc tập trận thường niên mang...