Mỹ, NATO lo bị do thám khi Trung Quốc điều hành cảng khắp nơi

Mỹ, NATO lo bị do thám khi Trung Quốc điều hành cảng khắp nơi

Lo ngại về an ninh đã xuất hiện tại những cảng do người Trung Quốc điều hành khắp châu Âu và cũng là những...