Tìm thấy xác tàu chiến Mỹ nổi tiếng bị bắn chìm trong Thế chiến 2

Tìm thấy xác tàu chiến Mỹ nổi tiếng bị bắn chìm trong Thế chiến 2

Tìm thấy xác tàu Mỹ bị Nhật đánh chìm trong CTTG 2

Tìm thấy xác tàu Mỹ bị Nhật đánh chìm trong CTTG 2

Tìm thấy tàu chiến Mỹ bị Nhật Bản đánh chìm trong Thế chiến II

Tìm thấy tàu chiến Mỹ bị Nhật Bản đánh chìm trong Thế chiến II

Tìm thấy chiến hạm bị chôn vùi cùng 5 anh em anh hùng nước Mỹ

Tìm thấy chiến hạm bị chôn vùi cùng 5 anh em anh hùng nước Mỹ

Phát hiện xác tàu chiến cùng 700 lính Mỹ ở Thái Bình Dương

Phát hiện xác tàu chiến cùng 700 lính Mỹ ở Thái Bình Dương

Tỉ phú Mỹ lại tìm được xác tàu chiến từ thời thế chiến 2

Tỉ phú Mỹ lại tìm được xác tàu chiến từ thời thế chiến 2

Điểm lại các tàu chiến Mỹ bị đắm trong Thế chiến 2

Điểm lại các tàu chiến Mỹ bị đắm trong Thế chiến 2