Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất của Mỹ có gì đặc biệt?

Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất của Mỹ có gì đặc biệt?

Bên trong tàu ngầm 2,7 tỷ USD Mỹ vừa đưa vào trực chiến

Bên trong tàu ngầm 2,7 tỷ USD Mỹ vừa đưa vào trực chiến

Khám phá 'sát thủ' USS Indiana: Tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ vừa hạ thủy

Khám phá 'sát thủ' USS Indiana: Tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ vừa hạ thủy

Đặt chân lên tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Hải quân Mỹ

Đặt chân lên tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Hải quân Mỹ

Giữa căng thẳng Syria: Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công USS Indiana

Giữa căng thẳng Syria: Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công USS Indiana

Hình ảnh Mỹ hạ thủy tàu ngầm khủng khiếp hơn Yasen

Hình ảnh Mỹ hạ thủy tàu ngầm khủng khiếp hơn Yasen

Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công USS Indiana có sức mạnh hỏa lực lớn

Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công USS Indiana có sức mạnh hỏa lực lớn

Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất của Mỹ có gì đặc biệt?

Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất của Mỹ có gì đặc biệt?