EVFTA mở ra tiềm năng lớn đối với nông nghiệp hữu cơ

EVFTA mở ra tiềm năng lớn đối với nông nghiệp hữu cơ

Hiệp định Thương mại tự do Việt NamEU (EVFTA) sẽ mở ra tiềm năng phát triển mạnh đối với nông nghiệp hữu...