Những hình ảnh về con tàu WHEC 726 của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Những hình ảnh về con tàu WHEC 726 của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Những hình ảnh về con tàu WHEC 726 của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Đây là tàu tuần tra cỡ lớn WHEC 726 lớp...
Cận cảnh tàu tuần tra thứ hai lớp Hamilton, Mỹ sắp bàn giao cho Việt Nam

Cận cảnh tàu tuần tra thứ hai lớp Hamilton, Mỹ sắp bàn giao cho Việt Nam

Việt Nam sắp được Mỹ bàn giao tàu tuần duyên USCGC John Midgett

Việt Nam sắp được Mỹ bàn giao tàu tuần duyên USCGC John Midgett

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt - Mỹ 'duy trì đà tiến triển'

Hợp tác an ninh, quốc phòng Việt - Mỹ 'duy trì đà tiến triển'

Tàu tuần duyên USCGC John Midgett tháo radar, vũ khí... sẵn sàng về Việt Nam

Tàu tuần duyên USCGC John Midgett tháo radar, vũ khí... sẵn sàng về Việt Nam

Tàu John Midgett tháo vũ khí, chuẩn bị giao cho Việt Nam

Tàu John Midgett tháo vũ khí, chuẩn bị giao cho Việt Nam

Báo Trung Quốc đưa tin hoạt động cảnh sát biển Việt Nam

Báo Trung Quốc đưa tin hoạt động cảnh sát biển Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra USCGC John Midgett sắp được Mỹ bàn giao

Cảnh sát biển Việt Nam thăm tàu tuần tra USCGC John Midgett sắp được Mỹ bàn giao

Việt Nam sẽ có thêm tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ trong năm 2020?

Việt Nam sẽ có thêm tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ trong năm 2020?

Mỹ chuyển giao cho Việt Nam thêm tàu tuần tra cỡ lớn trong năm 2020

Mỹ chuyển giao cho Việt Nam thêm tàu tuần tra cỡ lớn trong năm 2020

Cảnh sát biển Việt Nam chưa thể sớm nhận tàu John Midgett

Cảnh sát biển Việt Nam chưa thể sớm nhận tàu John Midgett

Sức mạnh tàu USCGC John Midgett Mỹ có thể chuyển giao

Sức mạnh tàu USCGC John Midgett Mỹ có thể chuyển giao