Hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ tàu Venezuela

Hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ tàu Venezuela

Hai lực lượng Hải quân (USN) và Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG) đã phối hợp bắt giữ một tàu vận tải mang cờ...