Khánh thành và bàn giao nhà an toàn, chống chịu bão, lụt cho hộ dân nghèo ở Quảng Nam

Khánh thành và bàn giao nhà an toàn, chống chịu bão, lụt cho hộ dân nghèo ở Quảng Nam

Ngày 4/2, chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao đợt 1...
UNDP khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển

UNDP khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển

Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số

Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số

Việt Nam tăng tốc giảm nghèo đa chiều ở các vùng dân tộc thiểu số

Việt Nam tăng tốc giảm nghèo đa chiều ở các vùng dân tộc thiểu số

Việt Nam đã vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao

Việt Nam đã vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao

Việt Nam đã vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao

Việt Nam đã vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao