Hà Nội sẽ rà soát, thu hồi các dự án vi phạm

Hà Nội sẽ rà soát, thu hồi các dự án vi phạm

Danh sách 34 dự án bị thu hồi, do vi phạm về đất đai tại Hà Nội

Danh sách 34 dự án bị thu hồi, do vi phạm về đất đai tại Hà Nội

Điểm mặt 39 dự án Hà Nội 'lệnh' thu hồi, ngừng hoạt động

Điểm mặt 39 dự án Hà Nội 'lệnh' thu hồi, ngừng hoạt động

Hàng loạt dự án xây dựng tại Hà Nội sẽ bị thu hồi

Hàng loạt dự án xây dựng tại Hà Nội sẽ bị thu hồi

Hà Nội kiên quyết chấm dứt hoạt động của 39 dự án sai phạm

Hà Nội kiên quyết chấm dứt hoạt động của 39 dự án sai phạm

Loạt dự án nào sắp bị thu hồi ở Hà Nội?

Loạt dự án nào sắp bị thu hồi ở Hà Nội?

Điểm danh hàng loạt dự án xây dựng sắp bị Hà Nội thu hồi

Điểm danh hàng loạt dự án xây dựng sắp bị Hà Nội thu hồi

Hà Nội sẽ thu hồi hàng loạt dự án xây dựng

Hà Nội sẽ thu hồi hàng loạt dự án xây dựng