'Nhân sự Tổng giám đốc PVN mới chỉ là đề xuất của tập đoàn'

'Nhân sự Tổng giám đốc PVN mới chỉ là đề xuất của tập đoàn'

Lo ngại 'hậu' chuyển giao về 'siêu' bộ

Lo ngại 'hậu' chuyển giao về 'siêu' bộ

Doanh nghiệp Nhà nước: Nhiều bộ cùng 'giám' nhưng không 'sát'

Doanh nghiệp Nhà nước: Nhiều bộ cùng 'giám' nhưng không 'sát'

PV GAS, PVN và Ủy ban cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng hơn nữa

PV GAS, PVN và Ủy ban cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Petrolimex chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển

Petrolimex chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển

Các tập đoàn có quyền của họ, không được can thiệp

Các tập đoàn có quyền của họ, không được can thiệp

Gang thép Thái Nguyên: 'Sáng ngủ dậy đã mất 1,6 tỷ đồng'

Gang thép Thái Nguyên: 'Sáng ngủ dậy đã mất 1,6 tỷ đồng'