Tấn bi kịch nhói lòng

Tấn bi kịch nhói lòng

Hà Tĩnh: Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 3

Hà Tĩnh: Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 3

Bão số 3 gây lốc xoáy, nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị hư hỏng

Bão số 3 gây lốc xoáy, nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị hư hỏng

Lốc xoáy làm 15 ngôi nhà tốc mái, bão đổ bộ đất liền tan thành áp thấp nhiệt đới

Lốc xoáy làm 15 ngôi nhà tốc mái, bão đổ bộ đất liền tan thành áp thấp nhiệt đới

Hà Tĩnh: Hỗ trợ bà con khắc phục 13 nhà tốc mái do lốc xoáy

Hà Tĩnh: Hỗ trợ bà con khắc phục 13 nhà tốc mái do lốc xoáy

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm 13 nhà dân hư hại

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm 13 nhà dân hư hại

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái 13 nhà dân

Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái 13 nhà dân

Bão số 3 gây mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở, ngập úng

Bão số 3 gây mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở, ngập úng

Hà Tĩnh: Trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ xuất hiện lốc xoáy làm tốc mái 15 nhà dân

Hà Tĩnh: Trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ xuất hiện lốc xoáy làm tốc mái 15 nhà dân

Ảnh hưởng của Bão số 3 đã gây ra lốc xoáy tại Hà Tĩnh

Ảnh hưởng của Bão số 3 đã gây ra lốc xoáy tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Hàng chục nhà dân bị tốc mái trước bão

Hà Tĩnh: Hàng chục nhà dân bị tốc mái trước bão

Hà Tĩnh: 15 nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng tài sản trong đêm ​

Hà Tĩnh: 15 nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng tài sản trong đêm ​

Hà Tĩnh: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái trong đêm

Hà Tĩnh: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái trong đêm

Lốc xoáy làm tốc mái, hư hại hàng chục ngôi nhà ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy làm tốc mái, hư hại hàng chục ngôi nhà ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy làm tốc mái 13 nhà dân ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy làm tốc mái 13 nhà dân ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Lốc xoáy thổi bay mái hàng chục ngôi nhà

Hà Tĩnh: Lốc xoáy thổi bay mái hàng chục ngôi nhà

Lốc xoáy tốc mái 13 nhà dân ở Nghi Xuân trong đêm

Lốc xoáy tốc mái 13 nhà dân ở Nghi Xuân trong đêm