Bà con Xiêng My (Tương Dương) mừng vui đón bò sinh sản về bản

Bà con Xiêng My (Tương Dương) mừng vui đón bò sinh sản về bản

Nghệ An: Phát hiện thêm ổ dịch khiến trâu bò chết hàng loạt

Nghệ An: Phát hiện thêm ổ dịch khiến trâu bò chết hàng loạt

Nghệ An: Trâu bò chết hàng loạt do dịch tụ huyết trùng

Nghệ An: Trâu bò chết hàng loạt do dịch tụ huyết trùng

Bùng phát dịch tụ huyết trùng trên động vật tại huyện miền núi Nghệ An

Bùng phát dịch tụ huyết trùng trên động vật tại huyện miền núi Nghệ An

Clip: Xuất hiện mưa đá hiếm gặp ngày đầu năm ở Nghệ An

Clip: Xuất hiện mưa đá hiếm gặp ngày đầu năm ở Nghệ An

Mưa đá kéo dài 20 phút tại Nghệ An ngày đầu năm mới

Mưa đá kéo dài 20 phút tại Nghệ An ngày đầu năm mới

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2018

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán 2018

Mưa đá bất ngờ trút xuống miền núi Nghệ An

Mưa đá bất ngờ trút xuống miền núi Nghệ An

Mưa đá xuất hiện trong ngày đầu năm ở Nghệ An

Mưa đá xuất hiện trong ngày đầu năm ở Nghệ An