Chủ tịch UBND xã Việt Hùng có 'bảo kê' cho sai phạm?

Chủ tịch UBND xã Việt Hùng có 'bảo kê' cho sai phạm?

Loạt nhà xưởng bức tử môi trường ở Đông Anh: Chủ tịch xã Việt Hùng phớt lờ chỉ đạo của huyện?

Loạt nhà xưởng bức tử môi trường ở Đông Anh: Chủ tịch xã Việt Hùng phớt lờ chỉ đạo của huyện?

Viết tiếp vụ Nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động vi phạm Luật ATTP, vi phạm Luật đất đai: Quế Võ (Bắc Ninh) – Bài 4: Những sai phạm của nhà hàng Hoa Quỳnh, trách nhiệm Đảng ủy xã Việt Hùng đến đâu?

Viết tiếp vụ Nhà hàng Hoa Quỳnh hoạt động vi phạm Luật ATTP, vi phạm Luật đất đai: Quế Võ (Bắc Ninh) – Bài 4: Những sai phạm của nhà hàng Hoa Quỳnh, trách nhiệm Đảng ủy xã Việt Hùng đến đâu?

Đông Anh, Hà Nội: Dân nghẹt thở vì hàng loạt doanh nghiệp đua nhau xả khói

Đông Anh, Hà Nội: Dân nghẹt thở vì hàng loạt doanh nghiệp đua nhau xả khói

Doanh nghiệp, nhà xưởng vô tư nhả khói 'đầu độc' người dân ga Cổ Loa (3)

Doanh nghiệp, nhà xưởng vô tư nhả khói 'đầu độc' người dân ga Cổ Loa (3)

Doanh nghiệp, nhà xưởng vô tư nhả khói 'đầu độc' người dân ga Cổ Loa (2)

Doanh nghiệp, nhà xưởng vô tư nhả khói 'đầu độc' người dân ga Cổ Loa (2)

Huyện Quế Võ (Bắc Ninh): Nhà hàng Hoa Quỳnh Vi phạm nghiêm trọng luật ATTP, xả thải gây ô nhiễm môi trường

Huyện Quế Võ (Bắc Ninh): Nhà hàng Hoa Quỳnh Vi phạm nghiêm trọng luật ATTP, xả thải gây ô nhiễm môi trường