Lách luật ở Điệp Sơn, Khánh Hòa

Lách luật ở Điệp Sơn, Khánh Hòa

Vụ dân 'tố' tiền hỗ trợ thiệt hại bão số 12: UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương xác minh

Vụ dân 'tố' tiền hỗ trợ thiệt hại bão số 12: UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương xác minh

Sốt đất Bắc Vân Phong: Những chuyện nóng bỏng ở Điệp Sơn

Sốt đất Bắc Vân Phong: Những chuyện nóng bỏng ở Điệp Sơn

Chính sách thuê đất thay đổi, doanh nghiệp bị đẩy vào đường cùng

Chính sách thuê đất thay đổi, doanh nghiệp bị đẩy vào đường cùng

Khánh Hòa: Doanh nghiệp khốn đốn thuê đảo làm du lịch nhưng không được lập bến

Khánh Hòa: Doanh nghiệp khốn đốn thuê đảo làm du lịch nhưng không được lập bến

Trước ngày trở thành đặc khu: 'Cò' đất, giới đầu cơ náo loạn xóm làng

Trước ngày trở thành đặc khu: 'Cò' đất, giới đầu cơ náo loạn xóm làng

Sốt đất Bắc Vân Phong: Lãnh đạo xã gom đất, tiếp tay doanh nghiệp độc chiếm bờ biển?

Sốt đất Bắc Vân Phong: Lãnh đạo xã gom đất, tiếp tay doanh nghiệp độc chiếm bờ biển?

Hỗ trợ thiệt hại sau bão số 12: Người thiệt hại không có tên, cán bộ xã 'cao' bất thường

Hỗ trợ thiệt hại sau bão số 12: Người thiệt hại không có tên, cán bộ xã 'cao' bất thường

Tan nát rừng trên vịnh Vân Phong

Tan nát rừng trên vịnh Vân Phong

Xung quanh việc cấp tiền hỗ trợ sau bão số 12 ở Khánh Hòa: Nhà mất trắng thì 'móm', cán bộ xã hưởng lợi

Xung quanh việc cấp tiền hỗ trợ sau bão số 12 ở Khánh Hòa: Nhà mất trắng thì 'móm', cán bộ xã hưởng lợi

Tiền hỗ trợ bão vào nhà... cán bộ và người thân: Kiểm tra, làm rõ danh sách niêm yết hỗ trợ

Tiền hỗ trợ bão vào nhà... cán bộ và người thân: Kiểm tra, làm rõ danh sách niêm yết hỗ trợ

Vân Phong, Khánh Hòa: Ồ ạt phá rừng, chiếm đảo

Vân Phong, Khánh Hòa: Ồ ạt phá rừng, chiếm đảo

Vạn Thạnh (Khánh Hòa): 'Nhập nhèm' danh sách hỗ trợ người dân sau bão 12

Vạn Thạnh (Khánh Hòa): 'Nhập nhèm' danh sách hỗ trợ người dân sau bão 12

Khánh Hòa: Mua nhầm hay bị lừa đảo bán đất nằm trong quy hoạch?

Khánh Hòa: Mua nhầm hay bị lừa đảo bán đất nằm trong quy hoạch?

Ngăn chặn đầu cơ đất ở Đặc khu Bắc Vân Phong

Ngăn chặn đầu cơ đất ở Đặc khu Bắc Vân Phong

Người dân bức xúc vì tiền hỗ trợ thiệt hại do bão 'chạy thẳng' vào nhà cán bộ

Người dân bức xúc vì tiền hỗ trợ thiệt hại do bão 'chạy thẳng' vào nhà cán bộ

Nghi cán bộ xã góp phần gây náo loạn đất đặc khu

Nghi cán bộ xã góp phần gây náo loạn đất đặc khu

Lại nóng Đặc khu Bắc Vân Phong

Lại nóng Đặc khu Bắc Vân Phong

Khánh Hòa tạm dừng hỗ trợ bão lụt vì 'tiền vào nhà cán bộ'

Khánh Hòa tạm dừng hỗ trợ bão lụt vì 'tiền vào nhà cán bộ'

Dân kéo đến huyện để làm rõ việc hỗ trợ sau bão

Dân kéo đến huyện để làm rõ việc hỗ trợ sau bão

Việc nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh (Khánh Hòa) được hỗ trợ thiệt hại sau bão: Tạm dừng chi trả

Việc nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh (Khánh Hòa) được hỗ trợ thiệt hại sau bão: Tạm dừng chi trả

Chưa lên đặc khu đã náo loạn gom đất

Chưa lên đặc khu đã náo loạn gom đất

Dừng hỗ trợ sau bão ở Khánh Hòa vì dân phản ứng

Dừng hỗ trợ sau bão ở Khánh Hòa vì dân phản ứng

Tạm dừng hỗ trợ thiệt hại do bão vì dân khiếu nại cán bộ được hỗ trợ, dân không

Tạm dừng hỗ trợ thiệt hại do bão vì dân khiếu nại cán bộ được hỗ trợ, dân không

Vụ dân bức xúc vì hỗ trợ thiệt hại bão số 12: Đình chỉ toàn bộ các quyết định hỗ trợ niêm yết tại các xã

Vụ dân bức xúc vì hỗ trợ thiệt hại bão số 12: Đình chỉ toàn bộ các quyết định hỗ trợ niêm yết tại các xã

Dân bức xúc vì danh sách hỗ trợ bão 12 có nhiều người nhà cán bộ

Dân bức xúc vì danh sách hỗ trợ bão 12 có nhiều người nhà cán bộ

Hỗ trợ bão số 12 cho cán bộ xã và người thân, dân kéo đến xã phản ứng kịch liệt

Hỗ trợ bão số 12 cho cán bộ xã và người thân, dân kéo đến xã phản ứng kịch liệt

Dân bức xúc vì cán bộ xã được hỗ trợ sau bão

Dân bức xúc vì cán bộ xã được hỗ trợ sau bão

Bí ẩn người Đàng Hạ

Bí ẩn người Đàng Hạ

Khánh Hòa gượng dậy sau bão

Khánh Hòa gượng dậy sau bão

Khánh Hòa gượng dậy sau bão

Khánh Hòa gượng dậy sau bão

Phát hiện nhiều thi thể sau bão ở Khánh Hòa

Phát hiện nhiều thi thể sau bão ở Khánh Hòa

Hình ảnh về thiệt hại do bão số 12 tàn phá

Hình ảnh về thiệt hại do bão số 12 tàn phá

Đánh cược với tôm hùm

Đánh cược với tôm hùm