'Lắng nghe' người dân về sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

'Lắng nghe' người dân về sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thái Thành, Võ Văn Thơm

Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thái Thành, Võ Văn Thơm

Phát hiện quả bom nặng 2,5 tạ trong lúc đào đất để giải phóng mặt bằng ở Hà Tĩnh

Phát hiện quả bom nặng 2,5 tạ trong lúc đào đất để giải phóng mặt bằng ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện quả bom 2,5 tạ khi đào đất làm công trình

Người dân phát hiện quả bom 2,5 tạ khi đào đất làm công trình

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện quả bom nặng 2,5 tạ trong lúc đào đất

Hà Tĩnh: Bàng hoàng phát hiện quả bom nặng 2,5 tạ trong lúc đào đất

Phát hiện quả bom nặng khoảng 250kg ở Can Lộc

Phát hiện quả bom nặng khoảng 250kg ở Can Lộc

Đào đất xây dựng công trình, người dân Hà Tĩnh hoảng hồn phát hiện bom 2,5 tạ

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom 2,5 tạ còn nguyên kíp nổ

Tá hỏa phát hiện quả bom 2,5 tạ chưa nổ khi đào đất làm nông thôn mới

Phát hiện vật thể nghi bom khi đào đất làm công trình

Sự cố nguồn điện, nhiều thiết bị của người dân Can Lộc liên tiếp phát nổ