HS bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục phải mổ lần 2

HS bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục phải mổ lần 2

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Bị cột đỡ sào cắm trúng đầu khi thể dục, nam sinh phải cấp cứu

Phẫu thuật thành công cho học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao có đinh ghim trúng đầu

Phẫu thuật thành công cho học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao có đinh ghim trúng đầu

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 bị đinh trên cột đỡ xà đổ trúng đầu khi học nhảy cao gây chấn thương nghiêm trọng

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 ở Hải Dương bị cột đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Nam sinh lớp 6 phải cấp cứu trong tiết học thể dục

Bị đinh trên cột nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục, nam sinh nhập viện cấp cứu

Bị đinh trên cột nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục, nam sinh nhập viện cấp cứu

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Nam sinh lớp 6 nhập viện do đinh cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 bị cột nhảy cao ghim trúng đầu trong giờ thể dục

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Hải Dương: Học sinh lớp 6 bị 2 thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

Hải Dương: Học sinh lớp 6 bị 2 thanh sắt cắm vào đầu trong giờ thể dục

Nhảy cao trong tiết thể dục, nam sinh lớp 6 bị cột sắt cắm vào đầu

Nhảy cao trong tiết thể dục, nam sinh lớp 6 bị cột sắt cắm vào đầu

Học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm trúng đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 gặp chấn thương nghiêm trọng phần đầu trong giờ thể dục

Nam sinh lớp 6 gặp chấn thương nghiêm trọng phần đầu trong giờ thể dục

Nam học sinh bị cột sắt cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Nam học sinh bị cột sắt cắm vào đầu trong giờ học thể dục