Dân chặn đoàn xe, nhà máy mới xin phép để hoạt động

Dân chặn đoàn xe, nhà máy mới xin phép để hoạt động

Công ty Cromit Nam Việt: Hoạt động rồi mới có công văn xin... chạy thử nghiệm

Công ty Cromit Nam Việt: Hoạt động rồi mới có công văn xin... chạy thử nghiệm

Dân 'tố' nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Dân 'tố' nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Nhà máy chưa có phép đã hoạt động

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Nhà máy chưa có phép đã hoạt động

Thanh Hóa: Dân đau đầu, chóng mặt vì nhà máy luyện kim loại

Thanh Hóa: Dân đau đầu, chóng mặt vì nhà máy luyện kim loại

Tạm dừng hoạt động 2 dây chuyền sản xuất Molipden và Vonfram

Tạm dừng hoạt động 2 dây chuyền sản xuất Molipden và Vonfram

Người dân chặn xe chở hóa chất tại Triệu Sơn - Thanh Hóa: Nhà máy chưa được cấp phép sản xuất

Người dân chặn xe chở hóa chất tại Triệu Sơn - Thanh Hóa: Nhà máy chưa được cấp phép sản xuất

Dân lập chốt chặn đoàn xe nghi chở hóa chất độc hại

Dân lập chốt chặn đoàn xe nghi chở hóa chất độc hại

Nghi ngờ đoàn xe chở chất độc hại, người dân mang cây ra chặn đường

Nghi ngờ đoàn xe chở chất độc hại, người dân mang cây ra chặn đường