Cá biển chết bất thường ở Quảng Trị

Cá biển chết bất thường ở Quảng Trị

Lốc xoáy đi qua, nhà cửa tan hoang

Lốc xoáy đi qua, nhà cửa tan hoang

Quảng Trị: Lốc xoáy tấn công bất ngờ trong đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái

Quảng Trị: Lốc xoáy tấn công bất ngờ trong đêm, nhiều nhà dân bị tốc mái

Lốc xoáy làm hư hỏng hàng loạt nhà dân ở Quảng Trị

Lốc xoáy làm hư hỏng hàng loạt nhà dân ở Quảng Trị

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng

Cơ sở chế biến thủy sản gây ô nhiễm

Cơ sở chế biến thủy sản gây ô nhiễm

Dân rào lưới thép chặn đường vào công ty thủy sản vì hôi nồng nặc

Dân rào lưới thép chặn đường vào công ty thủy sản vì hôi nồng nặc

Tạm dừng hoạt động nhà máy chế biến thủy sản xả thải ô nhiễm

Tạm dừng hoạt động nhà máy chế biến thủy sản xả thải ô nhiễm