Vụ Chủ tịch xã 'phong' công chức: Bà Yến đã xin thôi học

Vụ Chủ tịch xã 'phong' công chức: Bà Yến đã xin thôi học

Bà Đoàn Thị Yến, cán bộ phụ trách thủ quỹ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) là cán bộ được Chủ tịch UBND...