Tây Ninh: Công khai xin lỗi người bị bắt giam oan sau 40 năm

Tây Ninh: Công khai xin lỗi người bị bắt giam oan sau 40 năm

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: 'Hôm nay tôi là người hoàn toàn trong sạch'

Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: 'Hôm nay tôi là người hoàn toàn trong sạch'

Tây Ninh: Xin lỗi người bị bắt giam oan

Tây Ninh: Xin lỗi người bị bắt giam oan

Được xin lỗi sau 40 năm bị oan

Được xin lỗi sau 40 năm bị oan

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi người bị tù oan

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi người bị tù oan

Phút giây rạng ngời hạnh phúc của người lính được giải oan sai sau 40 năm

Phút giây rạng ngời hạnh phúc của người lính được giải oan sai sau 40 năm

Vụ gia đình có 8 người bị oan: VKSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị bắt giam oan

Vụ gia đình có 8 người bị oan: VKSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị bắt giam oan

Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị bắt oan cách đây 40 năm

Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi người bị bắt oan cách đây 40 năm

Cựu chiến binh mòn mỏi chờ đợi lời xin lỗi sau 40 năm

Cựu chiến binh mòn mỏi chờ đợi lời xin lỗi sau 40 năm

Viện KSND tỉnh Tây Ninh trực tiếp xin lỗi, phục hồi danh dự nạn nhân oan sai

Viện KSND tỉnh Tây Ninh trực tiếp xin lỗi, phục hồi danh dự nạn nhân oan sai

Viện KSND tỉnh Tây Ninh tới xã xin lỗi nạn nhân oan sai cách đây 40 năm

Viện KSND tỉnh Tây Ninh tới xã xin lỗi nạn nhân oan sai cách đây 40 năm