Diễn viên Quý Bình trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người dân Hà Tĩnh

Diễn viên Quý Bình trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho người dân Hà Tĩnh

Với hơn 1 tỷ đồng quyên góp từ đêm nhạc 'Gánh yêu thương', nghệ sĩ Quý Bình và ca sỹ Bolero Nguyên Trung đã...
Xã ven đô Hà Tĩnh trước 'vạch đích' nông thôn mới kiểu mẫu

Xã ven đô Hà Tĩnh trước 'vạch đích' nông thôn mới kiểu mẫu

Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau mưa lũ

Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau mưa lũ

Sau lũ, đường nối TP Hà Tĩnh – Lộc Hà hư hỏng nặng

Sau lũ, đường nối TP Hà Tĩnh – Lộc Hà hư hỏng nặng

Thành phố Hà Tĩnh ngập chìm trong đợt lũ lịch sử

Thành phố Hà Tĩnh ngập chìm trong đợt lũ lịch sử

3 em nhỏ ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm

3 em nhỏ ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm

Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

Cầu cảng sông Hộ Độ hư hỏng, đổ sập, cảnh sát đường thủy gặp khó

Nhiều hộ dân ở TP Hà Tĩnh ủng hộ hàng tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

Nhiều hộ dân ở TP Hà Tĩnh ủng hộ hàng tấn gạo phòng chống dịch Covid-19

Các tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống dịch

Các tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống dịch

Vợ chồng giáo dân ủng hộ hơn 1 tấn gạo phòng dịch COVID-19

Vợ chồng giáo dân ủng hộ hơn 1 tấn gạo phòng dịch COVID-19

Giáo dân 91 tuổi ở Hà Tĩnh góp hơn 1 tấn gạo chống dịch

Giáo dân 91 tuổi ở Hà Tĩnh góp hơn 1 tấn gạo chống dịch

Xã ven đô Hà Tĩnh đủ điều kiện trình xét chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã ven đô Hà Tĩnh đủ điều kiện trình xét chuẩn nông thôn mới nâng cao

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn