Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Sự việc đường ống hút cát công khai chạy trên địa bàn xã Tản Hồng hết sức nghiêm trọng

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Sự việc đường ống hút cát công khai chạy trên địa bàn xã Tản Hồng hết sức nghiêm trọng

Đánh mạnh 'cát tặc' dọc các tuyến sông chảy qua địa bàn

Đánh mạnh 'cát tặc' dọc các tuyến sông chảy qua địa bàn

Hướng vào chất lượng

Hướng vào chất lượng

Ba Vì đã xử lý dứt điểm đường ống hút cát đặt dưới lòng sông Hồng

Ba Vì đã xử lý dứt điểm đường ống hút cát đặt dưới lòng sông Hồng

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Sự việc đường ống hút cát công khai chạy trên địa bàn xã Tản Hồng hết sức nghiêm trọng

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì: Sự việc đường ống hút cát công khai chạy trên địa bàn xã Tản Hồng hết sức nghiêm trọng

Hà Nội tập trung xóa đói, giảm nghèo tại khu vực đặc thù​

Hà Nội tập trung xóa đói, giảm nghèo tại khu vực đặc thù​

Nghi vấn công trình cầu đường dùng đường ống hút cát đặt dưới lòng sông Hồng

Nghi vấn công trình cầu đường dùng đường ống hút cát đặt dưới lòng sông Hồng