Xử lý cán bộ vụ ngôi nhà 'đột ngột' biến mất ở Bình Dương

Xử lý cán bộ vụ ngôi nhà 'đột ngột' biến mất ở Bình Dương

Xử lý cán bộ vụ ngôi nhà 'đột ngột' biến mất ở Bình Dương

Xử lý cán bộ vụ ngôi nhà 'đột ngột' biến mất ở Bình Dương

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nói gì vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất'?

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nói gì vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất'?

Vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất' ở Bình Dương: Xã nói cán bộ phá dỡ đúng?

Vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất' ở Bình Dương: Xã nói cán bộ phá dỡ đúng?

Yêu cầu báo cáo khẩn vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất' ở Bình Dương

Yêu cầu báo cáo khẩn vụ ngôi nhà đột ngột 'biến mất' ở Bình Dương

Cho người dỡ nhà khi dân vắng mặt: 'Không sai gì hết'?

Cho người dỡ nhà khi dân vắng mặt: 'Không sai gì hết'?

Đi làm về, người dân 'tá hỏa' phát hiện cả ngôi nhà biến mất

Đi làm về, người dân 'tá hỏa' phát hiện cả ngôi nhà biến mất