Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông...
Đột nhập vào kho tang vật để trộm tivi

Đột nhập vào kho tang vật để trộm tivi

TP HCM: Hai thanh niên đột nhập kho tang vật của UBND xã trộm 3 tivi

TP HCM: Hai thanh niên đột nhập kho tang vật của UBND xã trộm 3 tivi

Thư đi - Tin lại

Thư đi - Tin lại

Lý do tạm ngừng cưỡng chế một phần Tràm Chim resort

Lý do tạm ngừng cưỡng chế một phần Tràm Chim resort

Đã tháo dỡ hơn 90% diện tích vi phạm ở Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Đã tháo dỡ hơn 90% diện tích vi phạm ở Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Huy động hàng trăm người cưỡng chế Tràm Chim resort

Huy động hàng trăm người cưỡng chế Tràm Chim resort

Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Tiếp tục cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

Tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

Nóng: Đang tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ Gia Trang quán

Nóng: Đang tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ Gia Trang quán

Tin mới nhất vụ chủ Gia Trang Quán kiện UBND huyện Bình Chánh

Tin mới nhất vụ chủ Gia Trang Quán kiện UBND huyện Bình Chánh

Chủ tịch huyện Bình Chánh vắng mặt tại tòa vụ Gia Trang quán

Chủ tịch huyện Bình Chánh vắng mặt tại tòa vụ Gia Trang quán

Huyện Bình Chánh cưỡng chế dứt điểm tổ hợp Gia Trang quán

Huyện Bình Chánh cưỡng chế dứt điểm tổ hợp Gia Trang quán

TP HCM cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại huyện Bình Chánh

TP HCM cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại huyện Bình Chánh

TP HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

TP HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Bình Chánh tiếp tục ra tối hậu thư cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim

Bình Chánh tiếp tục ra tối hậu thư cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort từ ngày 1-6

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort từ ngày 1-6

Dừng cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim resort để chờ chỉ đạo

Dừng cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim resort để chờ chỉ đạo

Bất ngờ dừng cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim resort

Bất ngờ dừng cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim resort

Báo cáo tiến độ cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim resort?

Báo cáo tiến độ cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim resort?

Bình Chánh báo cáo tiến độ cưỡng chế Gia Trang quán

Bình Chánh báo cáo tiến độ cưỡng chế Gia Trang quán

Tòa thẩm định tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Tòa thẩm định tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Sau cưỡng chế, Gia Trang quán - Tràm Chim resort trình báo bị trộm

Sau cưỡng chế, Gia Trang quán - Tràm Chim resort trình báo bị trộm

Sau cưỡng chế, chủ Gia Trang – Tràm Chim Resort trình báo bị trộm đột nhập

Sau cưỡng chế, chủ Gia Trang – Tràm Chim Resort trình báo bị trộm đột nhập

Sau cưỡng chế, tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort bị trộm

Sau cưỡng chế, tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort bị trộm

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán-Tràm Chim Resort sau Tết nguyên đán

Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang quán-Tràm Chim Resort sau Tết nguyên đán

Đã và đang tháo dỡ công trình sai phạm ở Gia Trang quán-Tràm Chim resort

Đã và đang tháo dỡ công trình sai phạm ở Gia Trang quán-Tràm Chim resort

Đã có đến 230 thành viên tham gia cưỡng chế Gia Trang quán

Đã có đến 230 thành viên tham gia cưỡng chế Gia Trang quán

Huy động hàng trăm người cưỡng chế Tràm Chim resort

Huy động hàng trăm người cưỡng chế Tràm Chim resort

TP HCM: Cưỡng chế tổ hợp công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

TP HCM: Cưỡng chế tổ hợp công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

TP.HCM: Cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort rộng hơn 2.000m2

TP.HCM: Cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort rộng hơn 2.000m2

Resort khủng không phép ở TP.HCM: Khó nghe giải thích

Resort khủng không phép ở TP.HCM: Khó nghe giải thích

Cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Cưỡng chế tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort

Cưỡng chế công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort ở TP.HCM

Cưỡng chế công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort ở TP.HCM

Đang cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' Tràm Chim Resort

Đang cưỡng chế công trình vi phạm tại 'tổ hợp ăn chơi' Tràm Chim Resort

150 cán bộ cưỡng chế Gia Trang quán- Tràm Chim Resort

Bắt đầu cưỡng chế Gia Trang quán Tràm Chim Resort

Bắt đầu cưỡng chế Gia Trang quán Tràm Chim Resort

Cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Chủ Gia Trang quán nộp đơn tự tháo dỡ công trình sai phạm

Chủ Gia Trang quán nộp đơn tự tháo dỡ công trình sai phạm

Diễn biến bất ngờ vụ Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

Diễn biến bất ngờ vụ Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

TPHCM: Chủ cơ sở Gia Trang Quán yêu cầu chỉ rõ vị trí, hiện trạng sai phạm

TPHCM: Chủ cơ sở Gia Trang Quán yêu cầu chỉ rõ vị trí, hiện trạng sai phạm

Cưỡng chế Tràm Chim resort: Chủ đầu tư nộp đơn tự tháo dỡ công trình

Cưỡng chế Tràm Chim resort: Chủ đầu tư nộp đơn tự tháo dỡ công trình

2 ngày nữa cưỡng chế Gia Trang - Tràm Chim Resort ở Bình Chánh

2 ngày nữa cưỡng chế Gia Trang - Tràm Chim Resort ở Bình Chánh

Chốt ngày tháo dỡ 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

Chốt ngày tháo dỡ 'tổ hợp ăn chơi' vùng ven Sài Gòn

'Tối hậu thư' 15 ngày cho Gia Trang quán - Tràm Chim Resort

'Tối hậu thư' 15 ngày cho Gia Trang quán - Tràm Chim Resort