Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại trong vụ đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại trong vụ đuối nước

Quảng Ngãi: Đã tìm thấy thi thể của cháu bé thứ 2 mất tích trên sông

Quảng Ngãi: Đã tìm thấy thi thể của cháu bé thứ 2 mất tích trên sông

Tìm thấy thi thể em nhỏ thứ hai trong vụ đuối nước

Tìm thấy thi thể em nhỏ thứ hai trong vụ đuối nước

Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại mất tích ở bờ sông

Tìm thấy thi thể em nhỏ còn lại mất tích ở bờ sông

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi ra bờ sông chơi

Tìm thấy thi thể cháu bé mất tích khi ra bờ sông chơi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 em nhỏ mất tích nghi bị chết đuối ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 em nhỏ mất tích nghi bị chết đuối ở Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 trẻ đuối nước mất tích tại Quảng Ngãi

Tìm thấy thi thể 1 trong 2 trẻ đuối nước mất tích tại Quảng Ngãi

Rủ nhau ra bờ sông chơi, 2 em nhỏ mất tích nghi bị đuối nước

Rủ nhau ra bờ sông chơi, 2 em nhỏ mất tích nghi bị đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ đuối nước cạnh bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ đuối nước cạnh bờ sông

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai em nhỏ mất tích nghi đuối nước

Quảng Ngãi: Tìm kiếm hai em nhỏ mất tích nghi đuối nước

Sông Ngàn Phố ngập ngụa rác thải sinh hoạt

Sông Ngàn Phố ngập ngụa rác thải sinh hoạt