Bão 12 đi qua hơn 1 tháng, thiệt hại cây trồng vẫn chưa dừng lại

Bão 12 đi qua hơn 1 tháng, thiệt hại cây trồng vẫn chưa dừng lại

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới:Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Trưởng thôn nhận lỗi vì chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường

Trưởng thôn nhận lỗi vì chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Nói lời xin lỗi rất khó khăn nên chỉ nói thông cảm

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành công việc chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Chặn xe cưới đòi tiền: Nói lời xin lỗi khó lắm!

Chặn xe cưới đòi tiền: Nói lời xin lỗi khó lắm!

Kết quả bất ngờ vụ 'chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM'

Kết quả bất ngờ vụ 'chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM'

Trưởng thôn đã chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Trưởng thôn đã chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Hòa giải thành vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Tiếp tục họp để yêu cầu trưởng thôn xin lỗi vụ chặn xe

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Chặn xe rước dâu để đòi tiền nông thôn mới: Có thể bị khởi tố

Chặn xe cưới đòi nộp tiền: Không muốn vẫn phải xin lỗi

Chặn xe cưới đòi nộp tiền: Không muốn vẫn phải xin lỗi

Chặn xe cưới đòi tiền: Yêu cầu trưởng thôn phải xin lỗi

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Sao cứ phải né tránh lời xin lỗi?

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Vụ chặn xe rước dâu đòi tiền làm đường: Trưởng thôn không chịu xin lỗi

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Cán bộ xin lỗi dân thì chết ai đâu'

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Huyện ủy Tây Hòa chỉ đạo cán bộ cơ sở phải xin lỗi vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ công

Vụ chặn xe đám cưới đòi tiền: Bất ngờ Chủ tịch xã xin lỗi thay Trưởng thôn?

Vụ chặn xe đám cưới đòi tiền: Bất ngờ Chủ tịch xã xin lỗi thay Trưởng thôn?

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Trưởng thôn chặn xe cưới đòi tiền làm đường nông thôn: Diễn biến mới nhất

Vụ chặn xe dâu: Căng thẳng họp thôn không ngã ngũ việc xin lỗi

Vụ chặn xe dâu: Căng thẳng họp thôn không ngã ngũ việc xin lỗi

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới, chính quyền nói gì?

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Trưởng thôn không xin lỗi vụ chặn xe cưới vì 'dân không cho phép'

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Trưởng thôn là 'người hùng' giải cứu(!?)

Trưởng thôn chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường nông thôn sẽ bị xử lý thế nào?

Trưởng thôn chặn xe đám cưới đòi tiền làm đường nông thôn sẽ bị xử lý thế nào?

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới: Quyết không xin lỗi!

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Chủ tịch xã xin lỗi thay trưởng thôn(?)

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Chủ tịch xã xin lỗi thay trưởng thôn(?)

Trưởng thôn không chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Trưởng thôn không chịu xin lỗi vụ chặn xe cưới đòi tiền

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chặn xe cưới để đòi tiền làm đường: Cán bộ thôn sẽ từ chức nếu phải xin lỗi

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Chỉ đạo khẩn vụ chặn xe cưới đòi tiền nông thôn mới

Vụ chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Tôi bị ép ký biên bản trả nợ'

Vụ chặn xe dâu đòi tiền NTM: 'Tôi bị ép ký biên bản trả nợ'

Kiểm điểm trưởng thôn chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường

Kiểm điểm trưởng thôn chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường

Cán bộ thôn chặn xe rước dâu để thu tiền

Cán bộ thôn chặn xe rước dâu để thu tiền

Cán bộ thôn chặn xe cưới đòi tiền: Vì người dân thôn

Cán bộ thôn chặn xe cưới đòi tiền: Vì người dân thôn

Phú Yên: Cán bộ thôn chặn đoàn ô tô rước dâu để đòi tiền làm đường

Phú Yên: Cán bộ thôn chặn đoàn ô tô rước dâu để đòi tiền làm đường

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Đề nghị kiểm điểm vụ 'chặn xe dâu đòi tiền xây dựng đường NTM'

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức

Vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới: Nếu buộc xin lỗi, lãnh đạo thôn từ chức