Bị kiểm điểm vì đề xuất công nhận xã Nông thôn mới không đạt tiêu chí

Bị kiểm điểm vì đề xuất công nhận xã Nông thôn mới không đạt tiêu chí

Xã đen đủi vì chủ tịch bị phạt?

Xã đen đủi vì chủ tịch bị phạt?

'Chạy theo thành tích', xã nông thôn mới bị thu hồi quyết định

'Chạy theo thành tích', xã nông thôn mới bị thu hồi quyết định

Thu hồi quyết định xã đạt nông thôn mới ở Cà Mau

Thu hồi quyết định xã đạt nông thôn mới ở Cà Mau

Cà Mau: Vì sao xã đạt chuẩn Nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận?

Cà Mau: Vì sao xã đạt chuẩn Nông thôn mới bị thu hồi quyết định công nhận?

Thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo đạt chuẩn NTM

Thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo đạt chuẩn NTM

Thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo đạt nông thôn mới

Thu hồi quyết định công nhận xã Rạch Chèo đạt nông thôn mới

Thu hồi quyết định công nhận chuẩn nông thôn mới của xã Rạch Chèo, Cà Mau

Thu hồi quyết định công nhận chuẩn nông thôn mới của xã Rạch Chèo, Cà Mau

Cà Mau xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Cà Mau xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Đề xuất UBND tỉnh Cà Mau thu hồi công nhận xã đạt chuẩn NTM

Đề xuất UBND tỉnh Cà Mau thu hồi công nhận xã đạt chuẩn NTM

Cảnh cáo chủ tịch xã xây nhà trên đất công

Cảnh cáo chủ tịch xã xây nhà trên đất công

Kỷ luật Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, Cà Mau

Kỷ luật Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, Cà Mau

Kỷ luật Chủ tịch xã bị dừng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Kỷ luật Chủ tịch xã bị dừng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Cà Mau kỷ luật chủ tịch xã để xảy ra nhiều sai phạm

Cà Mau kỷ luật chủ tịch xã để xảy ra nhiều sai phạm

Cảnh cáo Chủ tịch xã tự ý cho thuê đất

Cảnh cáo Chủ tịch xã tự ý cho thuê đất

Thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo

Thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý, Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo

Cảnh cáo chủ tịch xã mở quán nhậu, xây nhà trong Trung tâm VH-TT

Cảnh cáo chủ tịch xã mở quán nhậu, xây nhà trong Trung tâm VH-TT

Lời thật Chủ tịch xã mở quán nhậu trong Trung tâm VH-TT

Lời thật Chủ tịch xã mở quán nhậu trong Trung tâm VH-TT

Đề nghị kỷ luật chủ tịch xã mở quán nhậu, xây nhà trong Trung tâm VH-TT

Đề nghị kỷ luật chủ tịch xã mở quán nhậu, xây nhà trong Trung tâm VH-TT

Tự ý cho dân thuê đất nuôi sò đổ bùn ra sông, chủ tịch xã bị đề nghị cảnh cáo

Tự ý cho dân thuê đất nuôi sò đổ bùn ra sông, chủ tịch xã bị đề nghị cảnh cáo

Để chùa chữa bệnh không phép, chủ tịch xã bị đề nghị kỷ luật

Để chùa chữa bệnh không phép, chủ tịch xã bị đề nghị kỷ luật

Tự ý cho thuê đất, chủ tịch xã bị đề nghị kỷ luật

Tự ý cho thuê đất, chủ tịch xã bị đề nghị kỷ luật

Cà Mau: Xem xét thu hồi quyết định công nhận 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Cà Mau: Xem xét thu hồi quyết định công nhận 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Cà Mau: Xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM

Cà Mau: Xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM

Cà Mau: Đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã tự ý cho dân thuê đất bãi bồi

Cà Mau: Đề nghị cách chức Chủ tịch UBND xã tự ý cho dân thuê đất bãi bồi

Vụ phá rừng tại Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch xã Rạch Chèo

Vụ phá rừng tại Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch xã Rạch Chèo

Bài cuối: Ngậm ngùi và trăn trở

Những chuyện buồn ở xã nông thôn mới

Những chuyện buồn ở xã nông thôn mới

Tạm dừng công nhận xã để dân 'chặt cây, hút bãi bồi' đạt chuẩn nông thôn mới

Tạm dừng công nhận xã để dân 'chặt cây, hút bãi bồi' đạt chuẩn nông thôn mới

Hộ dân tự chặt cây, bơm bùn đổ ra sông Bảy Háp chỉ bị phạt 5 triệu

Hộ dân tự chặt cây, bơm bùn đổ ra sông Bảy Háp chỉ bị phạt 5 triệu

'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Người tự ý chặt cây bị phạt 5 triệu đồng

'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Người tự ý chặt cây bị phạt 5 triệu đồng

Không kỷ luật 'Chủ tịch xã tự ý cho thuê đất' vì… chưa có kinh nghiệm

Không kỷ luật 'Chủ tịch xã tự ý cho thuê đất' vì… chưa có kinh nghiệm

Đổ bùn ra sông Bảy Háp: Không kỷ luật Chủ tịch xã vì... non kinh nghiệm

Đổ bùn ra sông Bảy Háp: Không kỷ luật Chủ tịch xã vì... non kinh nghiệm

Vụ phá rừng tại Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch xã Rạch Chèo

Vụ phá rừng tại Cà Mau: Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch xã Rạch Chèo

Vụ 'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Không kỷ luật Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo

Vụ 'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Không kỷ luật Chủ tịch UBND xã Rạch Chèo

'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Chủ tịch xã Rạch Chèo phải hoàn thành kiểm điểm trước ngày 2.3

'Ngang nhiên chặt cây, hút bãi bồi': Chủ tịch xã Rạch Chèo phải hoàn thành kiểm điểm trước ngày 2.3

Vụ hút bùn đổ ra sông Bảy Háp: Ra kế hoạch... kiểm điểm Chủ tịch xã

Vụ hút bùn đổ ra sông Bảy Háp: Ra kế hoạch... kiểm điểm Chủ tịch xã

Làm rõ vụ nhận tiền 'giải quyết' hồ sơ chính sách

Làm rõ vụ nhận tiền 'giải quyết' hồ sơ chính sách

Đề nghị làm rõ việc chạy chính sách tại Cà Mau

Đề nghị làm rõ việc chạy chính sách tại Cà Mau

Tố cáo nhận tiền để chạy hồ sơ chính sách

Tố cáo nhận tiền để chạy hồ sơ chính sách

Cà Mau: Sông Bảy Háp bị bức tử bởi mưa bùn ở các đầm nuôi sò huyết

Cà Mau: Sông Bảy Háp bị bức tử bởi mưa bùn ở các đầm nuôi sò huyết