Khi Công an xã đến từng nhà, rà từng đối tượng

Khi Công an xã đến từng nhà, rà từng đối tượng

Tính đến nay, Công an tỉnh Bến Tre đã điều động, bố trí 184 đồng chí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các...