Quảng Bình: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Văn

Quảng Bình: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Văn

Khởi công xây dựng cầu an sinh xã hội trị giá 2 tỉ đồng

Khởi công xây dựng cầu an sinh xã hội trị giá 2 tỉ đồng

Ùn ùn kéo đến khấn vái mẹ con 'rắn thần' trên mộ vô danh: Rắn con đã chết

Ùn ùn kéo đến khấn vái mẹ con 'rắn thần' trên mộ vô danh: Rắn con đã chết

Dân ùn ùn xem mẹ con 'rắn thần' xuất hiện trên mộ vô danh

Dân ùn ùn xem mẹ con 'rắn thần' xuất hiện trên mộ vô danh

Tiền cúng 'rắn thần': Dân muốn xây miếu, chính quyền gửi ngân hàng chờ xử lý

Tiền cúng 'rắn thần': Dân muốn xây miếu, chính quyền gửi ngân hàng chờ xử lý

Người dân vẫn khấn vái ở ngôi mộ có 'rắn thần' ở Quảng Bình

Người dân vẫn khấn vái ở ngôi mộ có 'rắn thần' ở Quảng Bình

Thả 'rắn thần' về tự nhiên, người dân vẫn tụ tập cúng bái

Thả 'rắn thần' về tự nhiên, người dân vẫn tụ tập cúng bái

'Rắn thần' bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

'Rắn thần' bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

Sự thật về 'rắn thần' hiển linh

'Rắn thần' Quảng Bình suýt chết vì khói hương

'Rắn thần' Quảng Bình suýt chết vì khói hương

Vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Không để phát sinh mất ANTT trên địa bàn

Vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Không để phát sinh mất ANTT trên địa bàn

'Rắn thần' được thả về tự nhiên sau nửa ngày bị 'tạm giữ'

'Rắn thần' được thả về tự nhiên sau nửa ngày bị 'tạm giữ'

Sau nửa ngày tạm giữ, 'rắn thần' được thả về môi trường tự nhiên

Sau nửa ngày tạm giữ, 'rắn thần' được thả về môi trường tự nhiên

Con rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh là rắn nước thông thường

Con rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh là rắn nước thông thường

Tháo dỡ rạp che, bắt rắn 'thiêng', giải tán đám đông

Tháo dỡ rạp che, bắt rắn 'thiêng', giải tán đám đông

'Rắn thần' bị chuyển đi khỏi mộ, 260 triệu đồng tiền cúng rắn sẽ dùng thế nào?

'Rắn thần' bị chuyển đi khỏi mộ, 260 triệu đồng tiền cúng rắn sẽ dùng thế nào?

Rắn nước được xem như 'thần' ở Quảng Bình bị lực lượng chức năng thu giữ

Rắn nước được xem như 'thần' ở Quảng Bình bị lực lượng chức năng thu giữ

'Rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình: Tiền cúng sẽ xử lý thế nào?

'Rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình: Tiền cúng sẽ xử lý thế nào?

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Tiền cúng rắn nước ở Quảng Bình sẽ dùng thế nào?

Tiền cúng rắn nước ở Quảng Bình sẽ dùng thế nào?

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng thu giữ

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Dỡ lán thờ, đưa rắn ra khỏi mộ vô chủ ở Quảng Bình

Dỡ lán thờ, đưa rắn ra khỏi mộ vô chủ ở Quảng Bình

Quảng Bình: Người dân tiếc nuối vì 'rắn thần' bị đưa ra khỏi ngôi mộ

Quảng Bình: Người dân tiếc nuối vì 'rắn thần' bị đưa ra khỏi ngôi mộ

Bắt con rắn ở ngôi mộ vô danh khiến nghìn người tụ tập cúng bái

Bắt con rắn ở ngôi mộ vô danh khiến nghìn người tụ tập cúng bái

Đã bắt 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày để đưa đi nơi khác

Đã bắt 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày để đưa đi nơi khác

Di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình

Di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình

Cơ quan chức năng bắt 'rắn thần' ở Quảng Bình, người dân mới chịu về

Cơ quan chức năng bắt 'rắn thần' ở Quảng Bình, người dân mới chịu về

Vụ rắn thần Quảng Bình: Ai được sử dụng 260 triệu đồng?

Vụ rắn thần Quảng Bình: Ai được sử dụng 260 triệu đồng?

Thông tin mới vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Xã cắt điện, tháo rạp lúc nửa đêm nhưng bị người dân ngăn cản

Thông tin mới vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Xã cắt điện, tháo rạp lúc nửa đêm nhưng bị người dân ngăn cản

2 con rắn xuất hiện trên mộ vô danh: Chính quyền lúng túng

2 con rắn xuất hiện trên mộ vô danh: Chính quyền lúng túng

'Rắn thần' dân Quảng Bình đổ xô quỳ lạy bị bắt đi nơi khác

'Rắn thần' dân Quảng Bình đổ xô quỳ lạy bị bắt đi nơi khác

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Người dân dựng rạp, kéo điện trên ngôi mộ vô danh xuất hiện 2 con rắn

Người dân dựng rạp, kéo điện trên ngôi mộ vô danh xuất hiện 2 con rắn

Diễn biến mới vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Người dân vẫn giữ rạp che, túc trực bên mộ 'bà ăn mày'

Diễn biến mới vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Người dân vẫn giữ rạp che, túc trực bên mộ 'bà ăn mày'

Người quá khích ngăn lực lượng chức năng dỡ rạp che mộ vô danh có con rắn

Người quá khích ngăn lực lượng chức năng dỡ rạp che mộ vô danh có con rắn

Tìm phương án xử lý con rắn nằm trên mộ ở Quảng Bình

Tìm phương án xử lý con rắn nằm trên mộ ở Quảng Bình

Người dân cuồng tín ngăn cản xã tháo dỡ rạp, cắt điện trên mộ có 'rắn thiêng'

Người dân cuồng tín ngăn cản xã tháo dỡ rạp, cắt điện trên mộ có 'rắn thiêng'

Xung quanh cặp 'rắn thiêng' ở Quảng Bình: Tuyên truyền người dân không sa vào các hoạt động mê tín dị đoan

Xung quanh cặp 'rắn thiêng' ở Quảng Bình: Tuyên truyền người dân không sa vào các hoạt động mê tín dị đoan

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Cặp 'rắn thần' ở Quảng Bình dân đổ xô quỳ lạy là 2 con...rắn nước

Cặp 'rắn thần' ở Quảng Bình dân đổ xô quỳ lạy là 2 con...rắn nước

Sự thật về 'rắn thần' hiển linh

Sự thật về 'rắn thần' hiển linh

Quảng Bình: Sự thật về việc hàng nghìn người vái lạy 'rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày'

Quảng Bình: Sự thật về việc hàng nghìn người vái lạy 'rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày'

Tin mới về cặp rắn nằm trên mộ vô danh ở Quảng Bình

Tin mới về cặp rắn nằm trên mộ vô danh ở Quảng Bình