Huế: Nộp hàng chục triệu đồng đổi GPLX Pet, dân 'dài cổ' chờ cả năm vẫn chưa có

Huế: Nộp hàng chục triệu đồng đổi GPLX Pet, dân 'dài cổ' chờ cả năm vẫn chưa có

Thừa Thiên – Huế: Tiền lệ phí đổi GPLX của hàng trăm người dân đang ở đâu?

Thừa Thiên – Huế: Tiền lệ phí đổi GPLX của hàng trăm người dân đang ở đâu?

Bị phạt nặng vì bạo lực gia đình

Bị phạt nặng vì bạo lực gia đình

Đưa người đàn ông 54 tuổi đi giáo dục bắt buộc vì bạo lực gia đình

Đưa người đàn ông 54 tuổi đi giáo dục bắt buộc vì bạo lực gia đình

Đánh vợ con, chồng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Đánh vợ con, chồng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Người đàn ông vũ phu bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Người đàn ông vũ phu bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Thừa Thiên - Huế: Người đàn ông nhiều lần đánh đập vợ con, bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Thừa Thiên - Huế: Người đàn ông nhiều lần đánh đập vợ con, bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Thừa Thiên Huế: Đưa đối tượng có hành vi bạo lực gia đình vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Thừa Thiên Huế: Đưa đối tượng có hành vi bạo lực gia đình vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Người đàn ông phải vào trại giáo dục bắt buộc vì… đánh vợ

Người đàn ông phải vào trại giáo dục bắt buộc vì… đánh vợ

Huế: Đưa một người đàn ông vào cơ sở giáo dục vì đánh đập vợ con

Huế: Đưa một người đàn ông vào cơ sở giáo dục vì đánh đập vợ con

Đánh đập vợ con, người đàn ông bị đưa vào cơ sở giáo dục

Đánh đập vợ con, người đàn ông bị đưa vào cơ sở giáo dục

Thừa Thiên-Huế bắt tay vào khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan

Thừa Thiên-Huế bắt tay vào khắc phục hậu quả ngay sau khi bão tan