Cãi nhau với gia đình, một học sinh lớp 8 nhảy cầu tự vẫn

Cãi nhau với gia đình, một học sinh lớp 8 nhảy cầu tự vẫn

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ một học sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ một học sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử

Cãi nhau với mẹ về chuyện học tập, bé gái lớp 8 nhảy sông tự tử

Cãi nhau với mẹ về chuyện học tập, bé gái lớp 8 nhảy sông tự tử

Nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử vì áp lực học tập

Nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử vì áp lực học tập

Một nữ sinh nhảy sông tự tử vì áp lực học tập

Một nữ sinh nhảy sông tự tử vì áp lực học tập

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ chuyện học, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ chuyện học, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Cự cãi với mẹ chuyện điểm số, bé gái 14 tuổi gieo mình xuống sông tự tử

Cự cãi với mẹ chuyện điểm số, bé gái 14 tuổi gieo mình xuống sông tự tử

Quảng Bình: Áp lực học tập, học sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Quảng Bình: Áp lực học tập, học sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn