Giúp dân thoát nghèo từ cây chanh leo

Giúp dân thoát nghèo từ cây chanh leo

Phiêng Pằn là một trong những xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Sơn La. Do điều kiện địa hình, đường sá...