Quảng Ngãi: Không thể gieo sạ vụ mới vì đê sông sạt lở

Quảng Ngãi: Không thể gieo sạ vụ mới vì đê sông sạt lở

Báo động tình trạng người tâm thần sát hại người thân

Báo động tình trạng người tâm thần sát hại người thân

Báo động đặc biệt tình trạng người tâm thần gây án

Báo động đặc biệt tình trạng người tâm thần gây án

Bị la mắng do đi hát karaoke với trai làng về khuya, con gái cầm gạch đập chết bố đẻ

Bị la mắng do đi hát karaoke với trai làng về khuya, con gái cầm gạch đập chết bố đẻ

Bị mắng khi đi hát karaoke về muộn, con gái dùng gạch đập chết cha

Bị mắng khi đi hát karaoke về muộn, con gái dùng gạch đập chết cha

Bị cha mắng vì hát karaoke quá khuya, con gái đánh cha đến chết

Bị cha mắng vì hát karaoke quá khuya, con gái đánh cha đến chết

Nghi án con gái giết cha vì bị mắng

Nghi án con gái giết cha vì bị mắng