Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Vụ 'bê tông cốt cây': Các thanh giằng thế nào khi đập kiểm tra?

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Bò trượt chân ngã, lộ bê tông cốt cây: Đập 11 thanh 'soi' chất lượng

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Vụ 'bê tông cốt cây': Giám đốc nói do công nhân 'nghịch'

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Bò trượt chân lộ bê tông cốt cây: Bí ẩn người vá

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ bò ngã làm lộ...bê tông cốt gỗ: Sẽ đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Kiểm tra vụ bê-tông làm bằng cốt... cây tại Bình Định

Kiểm tra vụ bê-tông làm bằng cốt... cây tại Bình Định

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Hơn 200 thanh, ngã đúng nơi có cây?

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ 'bò nhảy lộ bê tông cốt gỗ': Đập thêm thanh giằng để kiểm tra

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Vụ bò trượt ngã làm lộ bê tông cốt cây: Lãnh đạo Sở nói gì?

Bình Định: Cần làm rõ việc xây dựng thanh giằng bằng bê tông cốt gỗ trên hệ thống kênh mương ở xã Phước Quang

Bình Định: Cần làm rõ việc xây dựng thanh giằng bằng bê tông cốt gỗ trên hệ thống kênh mương ở xã Phước Quang

Bình Định: Trại chăn nuôi 'tra tấn' khu dân cư, Chủ tịch xã bảo chưa nghe, chưa thấy!

Bình Định: Trại chăn nuôi 'tra tấn' khu dân cư, Chủ tịch xã bảo chưa nghe, chưa thấy!