Nhóm thanh niên chặn đầu ô tô xin tiền trên cao tốc rồi livestream để… nổi tiếng

Nhóm thanh niên chặn đầu ô tô xin tiền trên cao tốc rồi livestream để… nổi tiếng

Hải Phòng: Kỳ lạ một lô đất được giao cho 2 người

Hải Phòng: Kỳ lạ một lô đất được giao cho 2 người

Sai phạm lớn, xử lý nhẹ tênh

Sai phạm lớn, xử lý nhẹ tênh

Nam sinh lớp 6 đạp xe qua vùng nước xiết bị cuốn trôi

Nam sinh lớp 6 đạp xe qua vùng nước xiết bị cuốn trôi

Đi qua vùng nước xiết, một sinh lớp 6 bị cuốn trôi

Đi qua vùng nước xiết, một sinh lớp 6 bị cuốn trôi

Một học sinh lớp 6 bị cuốn trôi khi qua vùng nước xiết

Một học sinh lớp 6 bị cuốn trôi khi qua vùng nước xiết

Phú Thọ: Mưa lớn một học sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi

Phú Thọ: Mưa lớn một học sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi

Phú Thọ: Xưởng sản xuất mỳ tôm cháy dữ dội trong đêm

Phú Thọ: Xưởng sản xuất mỳ tôm cháy dữ dội trong đêm