Khẩn trương xử lý lượng rác thải tồn đọng tại Quảng Ngãi

Khẩn trương xử lý lượng rác thải tồn đọng tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi: Chính quyền đối thoại, không giải quyết được bức xúc của dân về ô nhiễm bãi rác

Quảng Ngãi: Chính quyền đối thoại, không giải quyết được bức xúc của dân về ô nhiễm bãi rác

Sau 3 ngày ùn ứ, TP Quảng Ngãi chìm trong rác

Sau 3 ngày ùn ứ, TP Quảng Ngãi chìm trong rác

Quảng Ngãi đối thoại với người dân về ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác

Quảng Ngãi đối thoại với người dân về ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác

Quảng Ngãi: Rác thải ùn ứ hôi thối khắp các tuyến đường trong thành phố

Quảng Ngãi: Rác thải ùn ứ hôi thối khắp các tuyến đường trong thành phố

Người dân chặn xe chở rác, hơn 800 tấn rác bốc mùi 'bủa vây' TP. Quảng Ngãi

Người dân chặn xe chở rác, hơn 800 tấn rác bốc mùi 'bủa vây' TP. Quảng Ngãi

Tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ và Bãi rác Nghĩa Kỳ

Tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ và Bãi rác Nghĩa Kỳ