Nhiều bất thường khi giao chợ cho doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Nhiều bất thường khi giao chợ cho doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Con trai nguyên chủ tịch UBND xã xông vào trụ sở đánh nữ cán bộ

Thanh Hóa: Con trai nguyên chủ tịch UBND xã xông vào trụ sở đánh nữ cán bộ

Nữ cán bộ bị hành hung ngay tại công sở

Nữ cán bộ bị hành hung ngay tại công sở

Nữ cán bộ xã bị con trai Chủ tịch xã đánh tại công sở

Nữ cán bộ xã bị con trai Chủ tịch xã đánh tại công sở

Con trai hiệu trưởng mầm non xông vào công sở xã đánh nữ cán bộ

Con trai hiệu trưởng mầm non xông vào công sở xã đánh nữ cán bộ

Con trai Chủ tịch xã ngang nhiên vào ủy ban đánh cán bộ văn phòng

Con trai Chủ tịch xã ngang nhiên vào ủy ban đánh cán bộ văn phòng

Bất thường trong chỉ định doanh nghiệp xây dựng chợ Khe Hạ

Bất thường trong chỉ định doanh nghiệp xây dựng chợ Khe Hạ