Điện lực Thường Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Điện lực Thường Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Điện lực Thường Xuân thường xuyên triển khai công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm bảo...
Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa): Xưởng than hành dân

Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa): Xưởng than hành dân

Xưởng than vẫn đỏ lửa khi bị dừng hoạt động

Xưởng than vẫn đỏ lửa khi bị dừng hoạt động

Đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Thanh Hóa: Con trai nguyên chủ tịch UBND xã xông vào trụ sở đánh nữ cán bộ

Thanh Hóa: Con trai nguyên chủ tịch UBND xã xông vào trụ sở đánh nữ cán bộ

Nữ cán bộ bị hành hung ngay tại công sở

Nữ cán bộ bị hành hung ngay tại công sở

Con trai hiệu trưởng mầm non xông vào công sở xã đánh nữ cán bộ

Bất thường trong chỉ định doanh nghiệp xây dựng chợ Khe Hạ