TX Quảng Yên - Quảng Ninh: Người dân khát nước sạch

TX Quảng Yên - Quảng Ninh: Người dân khát nước sạch

Bất ngờ lời trưởng công an xã bị tố tát phụ nữ

Bất ngờ lời trưởng công an xã bị tố tát phụ nữ

Trưởng Công an xã bị tố tát vào mặt dân ở Hải Dương lên tiếng

Trưởng Công an xã bị tố tát vào mặt dân ở Hải Dương lên tiếng

Đang xác minh tố cáo Trưởng công an xã 'mày tao', tát phụ nữ

Đang xác minh tố cáo Trưởng công an xã 'mày tao', tát phụ nữ

Trưởng công an xã xưng 'mày tao', tát vào mặt một phụ nữ ở Hải Dương?

Trưởng công an xã xưng 'mày tao', tát vào mặt một phụ nữ ở Hải Dương?

Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ đến rách môi

Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ đến rách môi

Xác minh thông tin Trưởng Công an xã đánh dân ở Hải Dương

Xác minh thông tin Trưởng Công an xã đánh dân ở Hải Dương

Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ

Hải Dương: Trưởng công an xã thẳng tay tát phụ nữ

Tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin Trưởng Công an xã Liên Hòa xô xát với người dân

Tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin Trưởng Công an xã Liên Hòa xô xát với người dân