Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: 3 cán bộ xã bị ... khiển trách

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: 3 cán bộ xã bị ... khiển trách

'Phù phép' ngôi đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi, 3 cán bộ bị kỷ luật

'Phù phép' ngôi đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi, 3 cán bộ bị kỷ luật

Phá hỏng kiến trúc một ngôi đình hàng trăm năm tuổi: Sao chỉ khiển trách?

Phá hỏng kiến trúc một ngôi đình hàng trăm năm tuổi: Sao chỉ khiển trách?

Bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi, 3 cán bộ bị khiển trách

Bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi, 3 cán bộ bị khiển trách

Kỷ luật 3 cán bộ xã liên quan đến vụ 'bê tông hóa' đình 300 tuổi ở Hà Nội

Kỷ luật 3 cán bộ xã liên quan đến vụ 'bê tông hóa' đình 300 tuổi ở Hà Nội

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã

Vụ phá đình 300 tuổi ở Hà Nội: Kỷ luật 3 cán bộ xã

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chưa làm rõ trách nhiệm

Vụ bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chưa làm rõ trách nhiệm

Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị kỷ luật vì bê tông hóa di tích đình Lương Xá 300 tuổi

Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã bị kỷ luật vì bê tông hóa di tích đình Lương Xá 300 tuổi

Vụ phá đình 300 tuổi: Chỉ khiển trách ba cán bộ

Vụ phá đình 300 tuổi: Chỉ khiển trách ba cán bộ

Sai phạm bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chỉ 3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách

Sai phạm bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa): Chỉ 3 cá nhân bị kỷ luật khiển trách

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Khắc phục tồn tại, hạn chế trong bảo tồn di sản

Tìm biện pháp khắc phục sự cố tu bổ đình Lương Xá

Tìm biện pháp khắc phục sự cố tu bổ đình Lương Xá

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Cứu đình Lương Xá cách nào cũng khó

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Đau lòng nghĩ cách cứu ngôi đình 300 tuổi bị 'phù phép' thành 1 ngày tuổi

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành... một ngày tuổi: Không còn gì để nói!

Ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành... một ngày tuổi: Không còn gì để nói!

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Đình chỉ thi công ở đình cổ bị bê tông hóa

Đình chỉ thi công ở đình cổ bị bê tông hóa

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Bê tông hóa đình Lương xá, Ứng Hòa: Đình chỉ vẫn thi công

Bê tông hóa đình Lương xá, Ứng Hòa: Đình chỉ vẫn thi công

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?

Hà Nội đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại di tích đình Lương Xá

Hà Nội đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại di tích đình Lương Xá

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình Lương Xá

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình Lương Xá

Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công

Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công

Ứng Hòa (Hà Nội): Dỡ đình cổ 300 tuổi, xây đình bê tông mới tinh

Ứng Hòa (Hà Nội): Dỡ đình cổ 300 tuổi, xây đình bê tông mới tinh

Làm rõ sai phạm bê tông hóa ngôi đình 300 tuổi

Làm rõ sai phạm bê tông hóa ngôi đình 300 tuổi

Hà Nội đình chỉ xây dựng công trình bê tông hóa di tích 300 năm tuổi

Hà Nội đình chỉ xây dựng công trình bê tông hóa di tích 300 năm tuổi

Phó Giám đốc Sở VH&TT Trương Minh Tiến: Đình Lương Xá thế là hỏng hết rồi

Phó Giám đốc Sở VH&TT Trương Minh Tiến: Đình Lương Xá thế là hỏng hết rồi

Lại chờ... hướng dẫn!