Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội: Yêu cầu kiểm điểm việc 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ xây mới đình Lương Xá bằng bê tông

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xử lý vi phạm tu bổ đình 300 tuổi ở Ứng Hòa

Đình chùa của ông, của tôi, của chúng ta, nhưng phải trùng tu thì là của ai?

Đình chùa của ông, của tôi, của chúng ta, nhưng phải trùng tu thì là của ai?

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Bất cập trong phân cấp quản lý di tích

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Bài học về quản lý di tích từ vụ bê tông hóa đình Lương Xá 300 tuổi

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Đề xuất phương án khắc phục sai phạm tu bổ đình 300 tuổi tại Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ 'bê tông hóa' đình Lương Xá

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Bảo tồn văn hóa: Phép vua thua…lệ cùn

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ phá đình 300 tuổi

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình gỗ 300 tuổi bị 'bức tử' bằng bê tông hóa

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Ngôi đình 300 năm tuổi bị xóa sổ

Ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành... một ngày tuổi: Không còn gì để nói!

Ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành... một ngày tuổi: Không còn gì để nói!

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Đình Lương Xá: 300 năm còn 1 ngày tuổi

Bê tông hóa đình Lương xá, Ứng Hòa: Đình chỉ vẫn thi công

Bê tông hóa đình Lương xá, Ứng Hòa: Đình chỉ vẫn thi công

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Đình chỉ tu bổ di tích đình Lương Xá

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Tu bổ 'bức tử' đình làng cổ 300 tuổi

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?

Ai chịu trách nhiệm vụ xóa sổ ngôi đình 300 tuổi?

Đình chỉ thi công ở đình cổ bị bê tông hóa

Đình chỉ thi công ở đình cổ bị bê tông hóa

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Hà Nội đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại di tích đình Lương Xá

Hà Nội đề nghị xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại di tích đình Lương Xá

Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công

Vụ dỡ đình 300 tuổi: Trên bảo đình chỉ, dưới vẫn thi công

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình Lương Xá

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động vi phạm tu bổ di tích đình Lương Xá

Làm rõ sai phạm bê tông hóa ngôi đình 300 tuổi

Làm rõ sai phạm bê tông hóa ngôi đình 300 tuổi

Hà Nội đình chỉ xây dựng công trình bê tông hóa di tích 300 năm tuổi

Hà Nội đình chỉ xây dựng công trình bê tông hóa di tích 300 năm tuổi

Phó Giám đốc Sở VH&TT Trương Minh Tiến: Đình Lương Xá thế là hỏng hết rồi

Phó Giám đốc Sở VH&TT Trương Minh Tiến: Đình Lương Xá thế là hỏng hết rồi

Lại chờ... hướng dẫn!