AB Mauri bị tố lừa dân lấy chữ ký và cuộc đối thoại bất thành

AB Mauri bị tố lừa dân lấy chữ ký và cuộc đối thoại bất thành

Đồng Nai: Tạm dừng hoạt động Công ty AB Mauri xả thải ra sông La Ngà, phạt 85 triệu đồng

Đồng Nai: Tạm dừng hoạt động Công ty AB Mauri xả thải ra sông La Ngà, phạt 85 triệu đồng

Đình chỉ hoạt động Công ty Mauri

Đình chỉ hoạt động Công ty Mauri

Khai quật hệ thống nước thải của Công ty Mauri đầy tai tiếng

Khai quật hệ thống nước thải của Công ty Mauri đầy tai tiếng

Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc việc AB Mauri bị tố lừa dân lấy chữ ký

Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc việc AB Mauri bị tố lừa dân lấy chữ ký

Đồng Nai: Đình chỉ hoạt động vô thời hạn nhà máy AB Mauri Viet Nam

Đồng Nai: Đình chỉ hoạt động vô thời hạn nhà máy AB Mauri Viet Nam

1.000 tấn cá chết trên sông La Ngà: Khai quật đường ống xả thải ra môi trường

1.000 tấn cá chết trên sông La Ngà: Khai quật đường ống xả thải ra môi trường

Đào đường ống xả thải ngầm sau vụ cá bè chết đồng loạt trên sông La Ngà

Đào đường ống xả thải ngầm sau vụ cá bè chết đồng loạt trên sông La Ngà

Tạm đình chỉ vô thời hạn đối với Công ty AB Mauri Việt Nam

Tạm đình chỉ vô thời hạn đối với Công ty AB Mauri Việt Nam

Tạm đình chỉ vô thời hạn đối với Công ty AB Mauri Việt Nam

Tạm đình chỉ vô thời hạn đối với Công ty AB Mauri Việt Nam

Xử phạt Cty AB Mauri Việt Nam gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt Cty AB Mauri Việt Nam gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

Đồng Nai: Đình chỉ vô thời hạn Công ty AB Mauri Việt Nam vì liên quan đến môi trường

Đồng Nai: Đình chỉ vô thời hạn Công ty AB Mauri Việt Nam vì liên quan đến môi trường

Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường

Đình chỉ hoạt động Công ty AB Mauri vì gây ô nhiễm môi trường

Đồng Nai khai quật nơi 'phát tán mùi hôi quá sức chịu đựng'

Đồng Nai khai quật nơi 'phát tán mùi hôi quá sức chịu đựng'

Đồng Nai công bố 3 vi phạm và tạm dừng hoạt động Công ty AB Mauri Việt Nam

Đồng Nai công bố 3 vi phạm và tạm dừng hoạt động Công ty AB Mauri Việt Nam

'Nỗi thống khổ gần 20 năm ở La Ngà': Công ty Mauri bị đình chỉ, đào cống xác định ô nhiễm

'Nỗi thống khổ gần 20 năm ở La Ngà': Công ty Mauri bị đình chỉ, đào cống xác định ô nhiễm

Công ty AB Mauri dừng hoạt động vô thời hạn, phạt 85 triệu đồng

Công ty AB Mauri dừng hoạt động vô thời hạn, phạt 85 triệu đồng

Nhà máy gây ô nhiễm ở Ðồng Nai: Dân bị lừa ký đơn tham vấn cộng đồng?

Nhà máy gây ô nhiễm ở Ðồng Nai: Dân bị lừa ký đơn tham vấn cộng đồng?

Nông dân lại khóc ròng vì cá bè chết trắng trên sông La Ngà

Nông dân lại khóc ròng vì cá bè chết trắng trên sông La Ngà

Cá chết trắng sông, dân bán nhà trốn ô nhiễm, ngành TN&MT, địa phương ở đâu?

Cá chết trắng sông, dân bán nhà trốn ô nhiễm, ngành TN&MT, địa phương ở đâu?

Đồng Nai: Hôi thối bủa vây dân La Ngà, nhiều người phải treo biển bán nhà

Đồng Nai: Hôi thối bủa vây dân La Ngà, nhiều người phải treo biển bán nhà

Cá lại chết trắng trên sông, dân La Ngà lại khóc ròng

Cá lại chết trắng trên sông, dân La Ngà lại khóc ròng

Hàng chục tấn cá chết trắng sông La Ngà

Hàng chục tấn cá chết trắng sông La Ngà

Sau nhà máy AB Mauri gây hôi khắp vùng, hàng chục tấn cá chết trắng sông

Sau nhà máy AB Mauri gây hôi khắp vùng, hàng chục tấn cá chết trắng sông

Gây sự cố môi trường nghiêm trọng, AB Mauri Việt Nam vẫn chưa bị xử lý

Gây sự cố môi trường nghiêm trọng, AB Mauri Việt Nam vẫn chưa bị xử lý