Bức thư tuyệt mệnh của người mẹ treo cổ tự tử cùng con ở Hà Tĩnh viết gì?

Bức thư tuyệt mệnh của người mẹ treo cổ tự tử cùng con ở Hà Tĩnh viết gì?

Bàng hoàng thấy vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Bàng hoàng thấy vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Hà Tĩnh: Lại phát hiện 2 mẹ con thắt cổ chết trong nhà

Hà Tĩnh: Lại phát hiện 2 mẹ con thắt cổ chết trong nhà

Chồng ngã quỵ khi thấy vợ và con tử vong trong tư thế treo cổ

Chồng ngã quỵ khi thấy vợ và con tử vong trong tư thế treo cổ

Chồng chết lặng phát hiện vợ và con 18 tháng tử vong trong tư thế treo cổ

Chồng chết lặng phát hiện vợ và con 18 tháng tử vong trong tư thế treo cổ

Hà Tĩnh: Lại phát hiện 2 mẹ con thắt cổ chết trong nhà

Hà Tĩnh: Lại phát hiện 2 mẹ con thắt cổ chết trong nhà

Chồng chết lặng khi phát hiện vợ và con treo cổ

Chồng chết lặng khi phát hiện vợ và con treo cổ

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và con chết trong tư thế treo cổ

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và con chết trong tư thế treo cổ

Chồng phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Chồng phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Chồng hoảng loạn khi phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Chồng hoảng loạn khi phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ

Chồng phát hiện vợ và con nhỏ chết trong tư thế treo cổ tại nhà

Chồng phát hiện vợ và con nhỏ chết trong tư thế treo cổ tại nhà