Ăn chưa hết 2 con ốc biển lạ, cô giáo trẻ tử vong

Ăn chưa hết 2 con ốc biển lạ, cô giáo trẻ tử vong

Hoài Nhơn (Bình Định): Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ rút kinh nghiệm sâu sắc tình trạng nuôi tôm gây ô nhiễm

Hoài Nhơn (Bình Định): Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ rút kinh nghiệm sâu sắc tình trạng nuôi tôm gây ô nhiễm

Nuôi tôm 'bức tử' môi trường!

Nuôi tôm 'bức tử' môi trường!

Bình Định: Ồ ạt nuôi tôm, vô tư xả thải phá hủy môi trường

Bình Định: Ồ ạt nuôi tôm, vô tư xả thải phá hủy môi trường

Nuôi tôm ồ ạt, gây ô nhiễm nguồn nước

Nuôi tôm ồ ạt, gây ô nhiễm nguồn nước

Hoài Nhơn (Bình Định): Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ rút kinh nghiệm sâu sắc tình trạng nuôi tôm gây ô nhiễm

Hoài Nhơn (Bình Định): Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ rút kinh nghiệm sâu sắc tình trạng nuôi tôm gây ô nhiễm

Hoài Nhơn - Bình Định: Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở xã Hoài Mỹ, Hoài Hải

Hoài Nhơn - Bình Định: Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở xã Hoài Mỹ, Hoài Hải