Phú Yên: Hạn hán khốc liệt, một xã thiếu nước nghiêm trọng

Phú Yên: Hạn hán khốc liệt, một xã thiếu nước nghiêm trọng

Tình hình hạn hán ở Phú Yên đang diễn biến phức tạp, số diện tích thiếu nước tưới và số người thiếu nước...