Nhân chuyện 'ăn cỗ lấy phần', Tây ăn không hết mang về là chuyện thường!

Nhân chuyện 'ăn cỗ lấy phần', Tây ăn không hết mang về là chuyện thường!

Ăn cỗ lấy phần sẽ bị phạt: 'Phạt nhau vì miếng ăn, chẳng hay ho chút nào'

Ăn cỗ lấy phần sẽ bị phạt: 'Phạt nhau vì miếng ăn, chẳng hay ho chút nào'

Để khách ăn cỗ lấy phần bị xử phạt: Quy định vô lối

Để khách ăn cỗ lấy phần bị xử phạt: Quy định vô lối

Phạt 3 triệu nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Quy định không phù hợp

Phạt 3 triệu nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Quy định không phù hợp

Xử phạt nhà có cỗ để khách mang phần về: 'Phong tục không vi phạm pháp luật'

Xử phạt nhà có cỗ để khách mang phần về: 'Phong tục không vi phạm pháp luật'

Phạt chủ nhà 3 triệu nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Quy định không thuộc hệ thống pháp luật

Phạt chủ nhà 3 triệu nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Quy định không thuộc hệ thống pháp luật

Chủ nhà bị phạt tiền nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Luật sư lên tiếng

Chủ nhà bị phạt tiền nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Luật sư lên tiếng

Sẽ dỡ bỏ quy định xử phạt, bắt đóng cọc 3 triệu đồng nếu để ăn cỗ lấy phần

Sẽ dỡ bỏ quy định xử phạt, bắt đóng cọc 3 triệu đồng nếu để ăn cỗ lấy phần

Thực hư khách đến ăn cỗ lấy phần, chủ nhà bị xử phạt ở Nam Định

Thực hư khách đến ăn cỗ lấy phần, chủ nhà bị xử phạt ở Nam Định

Lãnh đạo tỉnh Nam Định nói gì về thông tin phạt tiền chủ nhà nếu để khách ăn cỗ lấy phần?

Lãnh đạo tỉnh Nam Định nói gì về thông tin phạt tiền chủ nhà nếu để khách ăn cỗ lấy phần?

Tranh luận gay gắt quanh việc 'phạt chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần'

Tranh luận gay gắt quanh việc 'phạt chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần'

Xử phạt chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần có vi phạm pháp luật?

Xử phạt chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần có vi phạm pháp luật?

Xôn xao quy định nhà có cỗ sẽ bị xử phạt 500 nghìn/người nếu để khách ăn cỗ lấy phần về

Xôn xao quy định nhà có cỗ sẽ bị xử phạt 500 nghìn/người nếu để khách ăn cỗ lấy phần về

Nhà có cỗ sẽ bị xử phạt nếu để khách ăn cỗ lấy phần

Nhà có cỗ sẽ bị xử phạt nếu để khách ăn cỗ lấy phần