Một công ty xin lỗi dân sau sự cố vỡ túi lọc bụi gây ô nhiễm

Sau khi xảy ra sự cố vỡ túi lọc bụi gây ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, đại diện công ty...